X

แชร์


หมวดหมู่สินค้า

บริษัท ทิพยเกียรติ์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พศ 2548 มีทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท บริหารงานโดย คุณณัฐฐาน์ ฐิติภิรมย์ถาวร ปัจุบันมีพนักงาน รวม 50 คน บริษัท ทิพยเกียรติ์ ดำเนินการรับจ้างผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (OEM), รับผลิตบรรจุภัณฑ์, PVC ขึ้นรูปสำหรับบรรจุอาหาร และะยา จำหน่ายชริ้งฟิล์ม, แคปซูล, Silica Gel,ฟองน้ำสำหรับใส่ในขวดยา, ซองอลูมิเนียม, ขวด PET, HDPE, PVE, PP สำหรับบรรจุยา, ฝาฟอยล์ปิดขวดและฝาโฟมกาว บริษัทฯ มุ่งเน้นคุณภาพและประสิทธิภาพเป็นหลักในการให้บริการลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

นโยบายบริษัท

บริษัท ทิพยเกียรติ์ จำกัด มุ่งมั่นสร้างคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ เน้นความซื่อสัตย์ และจริยธรรม ในการให้บริการด้วยใจ ที่เป็นส่วนผลักดันให้การบริการมีผลเป็นที่ยอมรับ และสร้างความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลักสำคัญที่จะทำให้พนักงานมีการพัฒนาศักยภาพในการทำงาน


มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า รักษาสิ่งแวดล้อม เน้นความซื้อสัตย์ ราคายุติธรรม ส่งมอบตรงเวลา